Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu

Pieejams tiesas spriedums Zolitūdes traģēdijas krimināllietā

Apelācijas instances tiesas spriedums

Tiesas spriedums

 

Vēršam uzmanību, ka apelācijas instances tiesa 2023. gada 24. janvārī ir atcēlusi šo spriedumu daļā!

Apelācijas instances tiesā pabeigta pilna sprieduma sagatavošana Zolitūdes traģēdijas krimināllietā. Pilna nolēmuma pieejamības diena lietas dalībniekiem – 2023. gada 11. jūlijs

2023. gada 11. jūlijā Rīgas apgabaltiesā ir pabeigta pilna sprieduma sagatavošana Zolitūdes traģēdijas krimināllietā, un tas ir pieejams lietas dalībniekiem. 

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā kasācijas kārtībā Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, iesniedzot sūdzību vai protestu Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā. Tiesas spriedums

Par pilna apelācijas instances tiesas sprieduma pieejamību Zolitūdes traģēdijas krimināllietā 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 568. panta trešās daļas nosacījumiem pilns Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2023. gada 24. janvāra spriedums krimināllietā Nr. 11511002713 lietas dalībniekiem būs pieejams 2023. gada 11. jūlijā.

Par pilna apelācijas instances tiesas sprieduma sagatavošanu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā  

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 568. panta trešās daļas nosacījumiem pilna 2023. gada 24. janvāra sprieduma sagatavošana krimināllietā Nr. 11511002713 ir atlikta līdz 2023. gada 6. jūnijam.

Laiks, kurā tiek sastādīts pilns spriedums, var tikt pagarināts lietas apjoma, juridiskās sarežģītības vai citu objektīvu apstākļu dēļ, un par to tiek informēti lietas dalībnieki. Pilna tiesas nolēmuma sastādīšanu vienā reizē var atlikt ne ilgāk par diviem mēnešiem, bet kopā pilna nolēmuma sastādīšanu var atlikt ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

Par pilna apelācijas instances tiesas sprieduma sagatavošanu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā 

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 568. panta trešās daļas nosacījumiem pilna 2023. gada 24. janvāra sprieduma sagatavošana krimināllietā Nr. 11511002713 ir atlikta līdz 2023. gada 6. aprīlim.

Laiks, kurā tiek sastādīts pilns spriedums, var tikt pagarināts lietas apjoma, juridiskās sarežģītības vai citu objektīvu apstākļu dēļ, un par to tiek informēti lietas dalībnieki. Pilna tiesas nolēmuma sastādīšanu vienā reizē var atlikt ne ilgāk par diviem mēnešiem, bet kopā pilna nolēmuma sastādīšanu var atlikt ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

Par pilna apelācijas instances tiesas sprieduma pieejamību

Zolitūdes traģēdijas krimināllietā 2023. gada 24. janvārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija pasludināja sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu, atceļot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2020. gada 18. februāra spriedumu daļā  par Ivara Sergeta atzīšanu par vainīgu Krimināllikuma 239. panta otrajā daļā un 123. panta otrajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos, noteikto sodu un saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo un otro daļu noteikto galīgo sodu, daļā par kaitējuma kompensācijām, daļā par Andra Gulbja, Andra Kalinkas, Staņislava Kumpiņa un Mārtiņa Draudiņa atzīšanu par nevainīgiem pret viņiem celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 239. panta otrās daļas, 123. panta otrās daļas un attaisnošanu, daļā par Aijas Meļņikovas un Jāņa Baloža atzīšanu par nevainīgiem pret viņiem celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 319. panta trešās daļas un attaisnošanu, daļā par Innas Šuvajevas atzīšanu par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 146. panta otrās daļas un attaisnošanu, daļā par kriminālprocesa izbeigšanu daļā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskām personām SIA “Arhitektu firma “KUBS””, SIA “RE&RE”, SIA “CMConsulting”, SIA “MAXIMA Latvija” un šajā daļā taisīts jauns spriedums.

Par pilna sprieduma pieejamības dienu apelācijas instances tiesā pašlaik noteikts 2023. gada 7. februāris. Taču laiks, kurā tiks sastādīts pilns spriedums, var tikt pagarināts lietas apjoma, juridiskās sarežģītības vai citu objektīvu apstākļu dēļ, un par to tiek informēti lietas dalībnieki. Pilna tiesas nolēmuma sastādīšanu vienā reizē var atlikt ne ilgāk par diviem mēnešiem, bet kopumā pilna nolēmuma sastādīšanu var atlikt ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

Pilna sprieduma sagatavošanas ilgumu ietekmēs arī tas, ka, taisot pirmās instances tiesas spriedumu, pieļauti pārkāpumi, uz ko Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija norādījusi 2023. gada 24. janvāra blakus lēmumā. Tādēļ otrās instances tiesai varētu būt nepieciešams izmantot likumā noteiktās iespējas pagarināt termiņu, kurā pilns spriedums kļūs pieejams lietas dalībniekiem.

Pasludināts apelācijas instances tiesas spriedums

2023. gada 24. janvārī tika pasludināts Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedums Zolitūdes traģēdijas krimināllietā, ar kuru atcelts daļā Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2020. gada 18. februāra spriedums, kā arī pasludināti četri blakus lēmumi, kurus kasācijas kārtībā būs iespējams pārsūdzēt tikai kopā ar pilno spriedumu. 

Pasludinās apelācijas instances tiesas nolēmumu Zolitūdes traģēdijas lietā

2023. gada 24. janvārī plkst. 13.00 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija attālināti pasludinās apelācijas instances tiesas nolēmumu Zolitūdes traģēdijas lietā. Tas tika paziņots 10. janvāra tiesas sēdes noslēgumā, kurā tiesa uzklausīja apsūdzēto pēdējo vārdu.

Žurnālistu ievērībai! Dalība attālinātajā tiesas sēdē jāpiesaka savlaicīgi, šajā gadījumā – līdz 23. janvāra plkst. 13.00, uz e pasta adresi Raimonds.Locmelis@tiesas.lv atsūtot kontaktinformāciju pieslēgšanās saites saņemšanai. 

Noslēgušās debates apelācijas instances tiesā 

2022. gada 8. novembrī Rīgas apgabaltiesā noslēdzās tiesas debates Zolitūdes traģēdijas krimināllietā, kas tiek izskatīta apelācijas kārtībā.

Lietas izskatīšanu plānots turpināt 2023. gada 10. janvārī plkst. 13.00, kad apsūdzētajiem tiks dots pēdējais vārds.

Sākušās debates apelācijas instances tiesā

Apelācijas kārtībā turpinot Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu, 2022. gada 3. oktobrī ar prokuroru debašu runas un cietušo pārstāvju uzklausīšanu Rīgas apgabaltiesā sākās tiesas debates.

Tiesas debates ir viens no noslēdzošajiem posmiem lietas izskatīšanas procesā. Likums paredz, ka tiesas debatēs pirmais runu saka prokurors, pēc tam cietušais vai viņa pārstāvis, kā arī apsūdzētais vai viņa aizstāvis. 

Apsūdzētā slimības dēļ nākas atlikt tiesas debašu uzsākšanu

13. septembrī Zolitūdes traģēdijas krimināllietā apsūdzētā būvinženiera Ivara Sergeta slimības dēļ lietā plānoto tiesas debašu uzsākšanu nācās atlikt.

Nākamā tiesas sēde Rīgas apgabaltiesā plānota 19. septembrī plkst. 13.30.

Tiesa nolemj pabeigt tiesas izmeklēšanu un pāriet pie debatēm

2022. gada 12. septembrī, apelācijas kārtībā turpinot Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija pēc pierādījumu pārbaudes nolēma pabeigt tiesas izmeklēšanu un pāriet pie debatēm. Prokuroru debašu runu tiesā plānots uzklausīt otrdien, 13. septembrī, tiesas sēdē plkst. 10.00.

Tiesa apmierina lūgumu veikt dokumentu tehnisko ekspertīzi

Šodien, 17. janvārī, apelācijas kārtībā turpinot Zolitūdes traģēdijas krimināllietas izskatīšanu, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija nolēma apmierināt apsūdzētā Ivara Sergeta aizstāvja zvērināta advokāta Artūra Zvejsalnieka pieteikto lūgumu noteikt dokumentu tehnisko ekspertīzi, kuras veikšana uzticēta Valsts tiesu ekspertīžu birojam. Saistībā ar ekspertīzes noteikšanu lietā tiesas sēdē pasludināts pārtraukums līdz 30. martam plkst. 10.00.

Kā informēja tiesnese Iveta Vīgante, ekspertīze ir nozīmēta tādēļ, ka tajā iegūtās ziņas varētu būt nozīmīgas lietas pareizā izspriešanā. Lietas iztiesāšanā apelācijas instances tiesā jau tika dota iespēja apsūdzētajiem sniegt liecības un pārbaudīt pierādījumus, tādējādi pēc iepazīšanās ar ekspertīzes rezultātiem, varētu tikt lemts par tiesas izmeklēšanas pabeigšanu. Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, kamēr ekspertīze nav pabeigta, tikmēr nav iespējams lemt par tiesas izmeklēšanas pabeigšanu.

Apelācijas instances tiesa uzsāk tiesas izmeklēšanu Zolitūdes traģēdijas lietā

2021. gada 9. decembra sēde šajā lietā apelācijas instances tiesā bija trešā un tajā tiesas kolēģija informēja par sešiem izlemtajiem lūgumiem, kā arī uzsāka tiesas izmeklēšanu.

Visi, kas bija iesnieguši apelācijas sūdzības vai protestu par pirmās instances tiesas spriedumu, tiesas sēdē apliecināja, ka tos uztur pilnā apmērā.

Atbilstoši līdz 2022. gada maija beigām saskaņotajam tiesas sēžu grafikam apelācijas instances tiesā pašlaik ir plānotas vairāk nekā 40 tiesas sēdes. Nākamā tiesas sēde plānota 2022. gada 4. janvārī plkst. 10.00, uz to uzaicināta lieciniece, lai pierādījumu pārbaudi sāktu ar viņas liecību uzklausīšanu.

Sēdes noslēgumā tiesas sēdes priekšsēdētāja aicināja lietas dalībniekus līdz nākamajai tiesas sēdei rakstiski informēt tiesu par tiem rakstveida pierādījumiem un lietiskajiem pierādījumiem, kurus viņi vēlas pārbaudīt apelācijas instances tiesā, lai būtu iespējams sagatavot attiecīgos dokumentus apjomīgajos lietas materiālos. Tiesas sēdē tika minēts, ka jau iepriekš pirmās instances tiesā visi iesniegtie pierādījumi ir tikuši ļoti skrupulozi pārbaudīti.

Žurnālistu uzmanībai! Dalība jebkurā, arī attālinātajā tiesas sēdē jāpiesaka savlaicīgi, piecas dienas pirms tiesas sēdes.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; mob.tālr. 25713271)

2021. gada 9. novembrī apelācijas instances tiesa uzsāka iztiesāt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu

2021. gada 9. novembrī Rīgas apgabaltiesā attālinātā mutvārdu procesā notika pirmā tiesas sēde, iztiesājot Zolitūdes traģēdijas krimināllietu apelācijas instancē. Krimināllietu tiesas kolēģija atlika lietas iztiesāšanu apsūdzētā Mārtiņa Draudiņa slimības dēļ.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un spēkā esošos ierobežojumus saistībā ar Covid 19 vīrusa izplatību, lietas dalībniekiem iespēja piedalīties tiesas sēdē tika nodrošināta, izmantojot attālinātu pieslēgšanos videokonferenču platformā Cisco Meeting Server. Tomēr apsūdzētais Mārtiņš Draudiņš tiesu bija informējis, ka viņa veselības stāvoklis neļauj pieslēgties arī attālinātai tiesas sēdei. Par to, vai apsūdzētā neierašanās ir notikusi attaisnojošu iemeslu dēļ, tiks lemts, ja tiesa saņems ārsta izdotu izrakstu par apsūdzētajam noteiktu ārstēšanās režīmu.

Krimināllietu Rīgas apgabaltiesa izskata atklātā tiesas sēdē trīs tiesnešu sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese Iveta Vīgante, tiesnesis Guntars Stūris un tiesnesis Guntars Kveska. Noraidījums minētajam tiesas sastāvam netika pieteikts.

Pirmajā apelācijas instances tiesas sēdē 2021. gada 9. novembrī piedalījās 31 lietas dalībnieks. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 484.1 pantu tiesas sēdē tika apmierināts Latvijas televīzijas  lūgums izdarīt skaņas un attēla ierakstu.

Nākamā tiesas sēde ir plānota attālināti 2021. gada 2. decembrī plkst. 10.00. Lietas dalībnieki tiks informēti, ja tiesas sēdes norises formu būs iespējams mainīt uz klātienes sēdi.

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas norisi

Laika posmā no 2019.gada 26.novembra līdz 2019.gada 10.decembrim turpinājās tiesas debates, kurās savas aizstāvības runas teica vēl 7 (septiņi) apsūdzēto personu aizstāvji un 5 (pieci) juridisko personu aizstāvji.

Pēc tiesas debatēm procesa dalībieki informēja tiesu par savu vēlmi īstenot tiesības uz repliku, kuras procesuālā būtība izpaužas tiesas debašu dalībnieka iespējā īsā izteikumā paust reakciju uz pārējo tiesas debašu dalībnieku runām, par kurām vēl nav bijis iespējas izteikties.

Valsts apsūdzības uzturētāji norādīja iemeslus, kas viņiem liedza teikt repliku konkrētajā brīdī - 2019.gada 10.decembra tiesas sēdē, un nepieciešamo laiku, lai sagatavotos replikām. Tādējādi tiesa, nodrošinot tiesas debašu dalībnieku procesuālo tiesību īstenošanas iespēju, izvērtēja valsts apsūdzības uzturētāju norādītos iemeslus tam, kādēļ viņiem nav iespējams īstenot tiesības uz repliku konkrētajā brīdī, un atzina tos par pamatotiem.

Līdz ar to tiesa pasludināja lietā pārtraukumu līdz 2020.gada 14.janvārim plkst.10.00, dodot valsts apsūdzības uzturētājiem un pārējiem procesa dalībniekiem, ja tas ir nepieciešams, laiku sagatavoties replikām.

Zolitūdes traģēdijas krimināllieta infografikā

Infografika: "LV portāls"

Detalizētu informāciju par Zolitūdes lietu un ilgstošām tiesvedībām, kuras kļūst mazāk, lūdzam skatīt : https://lvportals.lv/skaidrojumi/310873-zolitudes-lieta-jauns-tiesas-sastavs-ilgstoso-tiesvedibu-klust-mazak-2019

 

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesis

Erlens Ernstsons


Atsākta Zolitūdes traģēdijas lietas iztiesāšana

“Pārdaugavas tiesā 2019. gada 26. novembrī plkst.10.00, atsākta Zolitūdes traģēdijas lietas iztiesāšana. Lietā, saskaņā ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas rezolūcijas lēmumu, nomainīts tiesas sastāvs – darba nespējā esošo tiesnesi Dzintru Zemitāni nomainījusi rezerves tiesnese Anita Grāvīte. Lietā turpinās tiesu debates.”

Papildu informācija:

Viktorija Mežance

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses A.Buliņas palīdze

tālr.: 67612928

e-pasts: viktorija.mezance@tiesas.lv

Kā virzās Zolitūdes lietas tiesas process

Zolitūdes traģēdijas lietas nākamā tiesas sēde plānota 2019.gada 26.novembrī un šobrīd nav pamata domāt, ka tā varētu nenotikt. Ja līdz 26.novembrim, kad ir nozīmēta tiesas sēde, krimināllietas iztiesāšanas procesā iesaistītā tiesnese tiks aizstāta ar rezerves tiesnesi, lietas iztiesāšana tiks turpināta un pabeigta jaunā tiesas sastāvā. Šādā gadījumā lietas iztiesāšanas virzība būs atkarīga no katra tiesneša neplānotas prombūtnes. Ievērojot to, ka kriminālprocesa pabeigšanas termiņš ir saistīts ne tikai ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību daudzumu, procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu, bet arī ar citiem objektīviem apstākļiem, nav iespējams prognozēt konkrētu lietas pabeigšanas laiku. Tomēr tiesas sastāvs pieļauj, ka kriminālprocesu pirmās instances tiesā varētu pabeigt iztiesāt nākamā gada pirmajā pusē.

Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vērš sabiedrības uzmanību, ka ir jāņem vērā divi aspekti – tiesvedības ilgums no pirmstiesas kriminālprocesa ilgums, kurā veikta izmeklēšana un kriminālvajāšana. Ja pirmstiesas kriminālprocesa ilgums ir bijis teju 2 gadus, tad tiesvedības ilgums pašreiz ir 3 gadi un 7 mēneši. Tiesas izmeklēšana tika sākta otrajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2016.gada 1.martā, nevis pirmajā tiesas sēdē - 2015.gada 8.decembrī, kad tika uzsākta lietas izskatīšana un tās laikā risināti procesuāli jautājumi.

Laika posmā no 2016.gada 1.marta līdz pašreizējam brīdim nopratinātas vairāk nekā 450 personas un, pēc procesa dalībnieku lūguma, tiesas sēdē vairākas personas pratinātas atkārtoti. Ir pabeigta tiesas izmeklēšana, procesa dalībniekiem tika doti divi mēneši, lai sagatavotos tiesas debatēm, kas jau ir sāktas. Šobrīd notiek viens no noslēdzošajiem posmiem krimināllietas iztiesāšanā. Ņemot vērā lietas nozīmību, tiesa ir darījusi visu iespējamo, lai trīs reizes nedēļā četri tiesas tiesneši skatītu šo lietu.  Šāda kārtība ir pastāvējusi visu iztiesāšanas laiku.

“Uzskatu, ka maldināt sabiedrību, ka lieta tiek novilcināta ir dažu personu neakceptējama vēlme vairot savu pozitīvo publicitāti uz cietušo rēķina. Būtu uzteicama šo personu vēlme iedziļināties lietas virzībā regulāri, ne tikai Zolitūdes traģēdijas atceres dienā. Komunikācija un objektīva faktu atspoguļošana radītu lielāku izpratni gan sabiedrībā, gan, jo īpaši, cietušo apziņā – tiesa dara savu darbu ar nenovērtējamu atdevi un pēc labākās sirdsapziņas. Šī ir viena no apjomīgākajām lietām valsts vēsturē un pēc manā rīcībā esošās informācijas, neviena tik apjomīga lieta nav tik ātri virzījusies uz priekšu kā Zolitūdes krimināllieta,” uzskata Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa.

A.Buliņa jau iepriekš pauda, ka lēmums par tiesneses aizstāšanu ar rezerves tiesnesi nedrīkst būt sasteigts un nepārdomāts, jo tad lietas iztiesāšanas virzība būtu atkarīga vēl arī no citu tiesnešu neplānotas prombūtnes. Šobrīd notiek viens no noslēdzošajiem posmiem krimināllietas iztiesāšanā. Tiesas debatēs jau runājuši apsūdzības uzturētāji, cietušie un vairāki apsūdzēto personu aizstāvji. Ja līdz š.g.25.novembrim tiesnese Dzintra Zemitāne neinformēs par darbnespējas pārtraukšanu, krimināllietas iztiesāšanas procesā iesaistītā tiesnese Dzintra Zemitāne tiks aizstāta ar rezerves tiesnesi Anitu Grāvīti.

Prokuratūra nesaskata Zolitūdes traģēdijas lietas neattaisnotu novilcināšanu; tiesa pieļauj lietas izskatīšanu pabeigt nākamgad

"Nu un tagad tiesneses saslimšana. Manuprāt, tiesa no savas puses organizējusi tiesas procesu tik raiti, cik to varēja izdarīt. Procesa dalībnieki disciplinēti tika turēti, nebija vaļības," uzsvēra Zvejsalnieks.

Jau ziņots, ka jūnijā prokuroratūra pabeidza savu debašu runu, izsakot arī viedokli par apsūdzētajam piemērojamā soda veidu un mēru.

Septiņu gadu un sešu mēnešu brīvības atņemšanu prokuratūra prasa piemērot būvinženierim Ivaram Sergetam, veikala projekta būvekspertīzes veicējam Andrim Gulbim, būvuzraugam Mārtiņam Draudiņam, arhitektam Andrim Kalinkam un uzņēmuma "Re&Re" būvdarbu vadītājam Staņislavam Kumpiņam.

Tikmēr piecu gadu cietumsodu prokuratūra lūdza tiesai piemērot trīs Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem - Jānim Balodim, Juridiskās nodaļas Būvniecības uzraudzības nodaļas ekspertei Marikai Treijai un būvinspekcijas priekšnieka vietniecei Aijai Meļņikovai. Piecu gadu cietumsodu prokuratūra prasa piemērot arī uzņēmuma "Maxima Latvija" darba aizsardzības vecākajai ekspertei Innai Šuvajevai.

Sergetam un Gulbim cietumsodā prokuratūra aicināja iekļaut jau iepriekš apcietinājumā pavadīto laiku.

Tāpat visiem apsūdzētajiem prokuratūra prasa noteikt aizliegumu piecus gadus pildīt šo personu iepriekš veiktos pienākumus.

Tiesas debates ir viens no noslēdzošajiem posmiem lietas izskatīšanas procesā. Likums paredz, ka tiesas debatēs pirmais runu saka prokurors, pēc tam cietušais un apsūdzētais vai viņa aizstāvis. Tiesas debašu ilgums nav ierobežots. Pēc tiesas debatēm katram to dalībniekam ir tiesības uz vienu repliku par runu saturu. Pēc tiesas debašu pabeigšanas tiesa uzaicina apsūdzēto teikt pēdējo vārdu. Pēc apsūdzētā pēdējā vārda tiesa dodas gatavot spriedumu.

Tikmēr Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrība "Zolitūde 21.11." uzskata, ka ir vērojama tiesas procesa vilcināšana, tāpēc, protestējot pret ilgo iztiesāšanas procesu, biedrība šogad nerīkos Zolitūdes traģēdijas piemiņas pasākumus.

Vienlaikus biedrības pārstāvji šodien plkst.17.30 pulcēsies traģēdijas norises vietā. Pēc biedrības pārstāves Regīnas Ločmeles-Luņovas teiktā, līdzi, visticamāk, tiks ņemti arī plakāti, kuri tika izmantoti, protestējot pie Administratīvās apgabaltiesas nama šī gada oktobrī.

Preses konference par Zolitūdes traģēdijas lietas virzību

Lai informētu sabiedrību par Zolitūdes traģēdijas lietas virzību, masu mediji tiek aicināti uz Pārdaugavas tiesas preses konferenci 2019.gada 21.novembrī, plkst.12.00 Administratīvā rajona tiesā, Baldones ielā 1a. Preses konferencē piedalīsies Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa un tiesneši Erlens Ernstons un Aiga Freimane.

Grozīts Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laiks

2019.gada 30.oktobrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apstākli, ka tiesnesei Dzintrai Zemitānei turpinās darbnespēja, līdz ar to krimināllietas iztiesāšana noteiktajā laikā nevar notikt, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 30. un 31.oktobrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 26.novembrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas norise 3 gadu un 7 mēnešu laikā

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšana Pārdaugavas tiesā tiek organizēta tā, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku un ātrāku lietas iztiesāšanas procesu, bez neattaisnotas novilcināšanas.

“Vēršu sabiedrības uzmanību, ka ir jānodala tiesvedības ilgums no pirmstiesas kriminālprocesa ilguma. Ja pirmstiesas kriminālprocesa, kurā veikta izmeklēšana un kriminālvajāšana, ilgums ir bijis teju 2 gadi, tad no otras puses, tiesvedības ilgums pašreiz ir 3 gadi un 7 mēneši, jo tiesas izmeklēšana tika sākta otrajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2016.gada 1.martā, nevis pirmajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2015.gada 8.decembrī, kad tika uzsākta lietas izskatīšana un tās laikā risināti procesuāli jautājumi,” skaidro Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa.

Tiesvedības laikā, no 2016.gada 1.marta līdz 2019.gada 18.septembrim, nopratinātas vairāk nekā 450 personas un pēc procesa dalībnieku lūguma tiesas sēdē tās pratinātas pat atkārtoti. Ir pabeigta tiesas izmeklēšana, procesa dalībniekiem doti divi mēneši, lai sagatavotos tiesas debatēm, kuras jau ir sāktas. Šobrīd notiek viens no noslēdzošajiem posmiem krimināllietas iztiesāšanā.

Tiesas debatēs jau runājuši apsūdzības uzturētāji (prokurori), cietušie un vairāki apsūdzēto personu aizstāvji. Kriminālprocesa virzība tiek nodrošināta, ņemot vērā tiesas sēžu atlikšanas, pārtraukumu pasludināšanas un citus iztiesāšanas laika objektīvus apstākļus. Tiesas process norit tik raiti, cik iespējams, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību un izpildot visas procesuālās darbības. Kriminālprocesa pabeigšanas termiņš ir saistīts ne tikai ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību daudzumu, procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu, bet arī ar citiem objektīviem apstākļiem, piemēram, tienešu darbnespēju.

No 2019.gada 3.septembra līdz 11.septembrim tiesa turpināja uzklausīt procesa dalībnieku debates, bet viens no apsūdzētajiem saslima, tādēļ tiesas sēde tika atlikta līdz 18.septembrim. Šā gada 14.septembrī saslima arī viena no tiesnesēm. Ņemot vērā, ka krimināllieta ir noteikta iztiesāšanai koleģiāli triju tiesnešus astāvā, bet tiesnesei ir darbnespēja, krimināllietas iztiesāšana ieplānotajos laikos nevar notikt.

Kriminālprocesa likuma nosacījumi paredz iespēju krimināllietas iztiesāšanas procesā iesaistīto tiesnesi aizstāt ar rezerves tiesnesi, turpinot un pabeidzot lietas iztiesāšanu jaunā tiesas sastāvā. Tiesnesei Dzintrai Zemitānei darbnespēja turpinās aptuveni mēnesi un oktobra beigās kļūs zināms, vai viņa ieradīsies darbā. Ja darbnespēja būs ilgstošāka, tiks lemts par piemērotāko risinājumu, lai krimināllietas iztiesāšana varētu veiksmīgi virzīties uz priekšu - krimināllietas iztiesāšanas procesā iesaistīto tiesnesi Dzintru Zemitāni aizstāt ar rezerves tiesnesi.

“Lēmums par tiesneses aizstāšanu ar rezerves tiesnesi nedrīkst būt sasteigts un nepārdomāts, jo tad lietas iztiesāšanas virzība būtu atkarīga no katra tiesneša neplānotas prombūtnes. Iztiesāšanas turpināšana nebūs koleģiāli iespējama, līdz ar to var izveidoties situācija, ka krimināllietas iztiesāšana būtu jāsāk no jauna,” uzsver A.Buliņa.

 

Grozīts Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laiks

2019.gada 15.oktobrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apstākli, ka tiesnesei Dzintrai Zemitānei turpinās darbnespēja, līdz ar to krimināllietas iztiesāšana noteiktajā laikā nevar notikt, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 15., 16., 17., 22., 23., 24. un 29.oktobrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 30.oktobrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu

2019.gada 1.oktobrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka tiesnesei Dzintrai Zemitānei turpinās darbnespēja, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 1., 2., 3., 8., 9. un 10.oktobrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 15.oktobrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu

2019.gada 25.septembrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dzintras Zemitānes darbnespēju, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 25. un 26.septembrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 1.oktobrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu

2019.gada 18.septembrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dzintras Zemitānes darbnespēju, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 18., 19. un 24.septembrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 25.septembrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2019.gada 11., 12. un 13.jūnijā

2019.gada 11.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka apsūdzētā persona attaisnojošu iemesla dēļ nevarēs ierasties uz tiesas sēdi, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 11., 12. un 13.jūnijā.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 18.jūnijā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu un saskaņoto krimināllietas tiesas sēžu grafiku 2019.gadam

2018.gada 6.decembrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dz.Zemitānes darbnespēju, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 6., 11., 12. un 13.decembrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 23.janvāri plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Saskaņotais tiesas sēžu grafiks 2019.gadam pieejams šeit.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Prokurori: Kopš Zolitūdes traģēdijas lietas nodošanas tiesai tā sekmīgi virzījusies uz priekšu

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas tiesas izmeklēšana virzās uz priekšu sekmīgi, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda valsts apsūdzības uzturētāji.

Šodien aprit pieci gadi kopš traģēdijas, kad, sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.

Valsts apsūdzību šajā lietā uztur prokurori Agris Skradailis, Kaspars Cakuls un Jekaterina Kušakova. Apsūdzības uzturētāji uzskata, ka tiesas izmeklēšana kopš lietas nodošanas tiesai 2015.gada oktobrī ir sekmīgi virzījusies uz priekšu, ņemot vērā apstākli, ka aktīvā tiesvedības gaita faktiski tika aizsākta 2016.gada pavasarī.

Šajos divarpus gados, tiesas sēdēs pārbaudot vairākus simtus pirmstiesas izmeklēšanā nopratināto personu liecības, uzklausot ekspertus, nopratinot aizstāvības pieteiktos lieciniekus un speciālistus, kā arī uzklausot apsūdzēto, tajā skaitā juridisko personu pārstāvju liecības, ir panākts ievērojams progress, uzskata prokurori. Tas lietas izskatīšanu pirmās instances tiesā ir cieši pietuvinājis tiesas izmeklēšanas noslēguma stadijai, proti debatēm, kam sekos apsūdzēto pēdējais vārds un tiesas spriedums.

"Ievērojot bezprecedenta gadījumu lietā iesaistīto personu skaita ziņā un pārbaudāmo apstākļu mērogā, tiesvedība ir spējusi saglabāt savu nepārtrauktību, sniedzot piemēru efektīvam tiesas darbam, lai visātrākos termiņos panāktu atbilstošu noregulējumu," norāda valsts apsūdzības uzturētāji.

"Attiecībā par jautājumiem, kas skar būtiskus pavērsienus tiesas procesa laikā un sodu, norādām, ka, ņemot vērā valsts apsūdzības nostāju saglabāt objektivitāti pirms gaidāmām tiesu debatēm un sprieduma, nekādi plašāki komentāri netiks sniegti," teikts prokuroru paziņojumā.

7.novembrī valsts apsūdzības virzītāji paziņoja, ka, balstoties uz Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laikā atklāto faktisko apstākļu kopumu, visiem apsūdzētajiem ir nepieciešams formāli mainīt apsūdzību. Apsūdzības grozīšana nenozīmē apsūdzētajiem inkriminēto krimināllikuma pantu maiņu.

Tiesā aģentūra LETA noskaidroja kopš kopš 2016.gada 1.marta, kad tika uzsākta tiesas izmeklēšana, lietā ir nopratinātas 438 personas un notikušas 147 tiesas sēdes.

Starp nopratinātajiem bijušas 254 cietušās personas, 158 liecinieki, 12 eksperti, deviņas apsūdzētās personas un piecas juridiskās personas, pret kurām uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu. Vairākas personas pēc procesa dalībnieku lūguma tiesas sēdēs nopratinātas atkārtoti.

Tiesā skaidroja, ka ir bijuši gadījumi, kad personas uz tiesas sēdi neierodas pēc tiesas aicinājuma un tiesa pieņēmusi lēmumu par piespiedu atvešanu. Šādos gadījumos personas nogādātas uz tiesas sēdi piespiedu kārtā, taču ir bijuši arī gadījumi, kad personas nav izdevies uz tiesas sēdi nogādāt piespiedu kārtā, līdz ar to konkrēto personu pirmstiesas izmeklēšanas laikā sniegtās liecības pēc procesa dalībnieku lūguma nolasītas tiesas sēdē. Kopumā tiesa pieņēmusi 11 lēmumus par 28 personu piespiedu atvešanu, tostarp, par septiņām cietušajām personām un 21 liecinieka.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 6.decembrī.

2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notika traģēdija, kad, sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.

Būveksperti secinājuši, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva. Prokuratūra deviņām personām apsūdzības uzrādījusi par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.

Prokuratūra apsūdzības par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā sabruka ēkas daļa, kas izraisīja smagas sekas, izvirzījusi piecām personām.

Šīs personas ir ēkas būvinženieris Sergets, veikala projekta būvekspertīzes veicējs Andris Gulbis, būvuzraugs Mārtiņš Draudiņš, lielveikala projekta autors arhitekts Andris Kalinka un uzņēmuma "Re&Re" būvdarbu vadītājs Staņislavs Kumpiņš.

Prokuratūra Sergetam, Gulbim, Draudiņam, Kalinkam un Kumpiņam apsūdzības uzrādījusi arī par nonāvēšanu aiz neuzmanības. Savukārt trīs Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem - Jānim Balodim, Juridiskās nodaļas Būvniecības uzraudzības nodaļas ekspertei Marikai Treijai un būvinspekcijas priekšnieka vietniecei Aijai Meļņikovai - izvirzītas apsūdzības par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisījusi smagas sekas.

Būvvaldē patlaban vairs nestrādā Balodis un Treija. Krimināllietā, kuru skata Zemgales priekšpilsētas tiesa, apsūdzēta ir arī "Maxima" darbiniece Inna Šuvajeva.

Valsts apsūdzības uzturētājiem pabeidzot lasīt apsūdzību, neviena no deviņām apsūdzētajām personām savu vainu inkriminētajos noziegumos neatzina.

Informācija par kriminālprocesa virzību

Kriminālprocesa pabeigšans termiņš ir saistīts ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību daudzumu, procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu un citiem objektīviem apstākļiem. Kriminālprocesa pabeigšanas termiņu nevar izteikt konkrētos skaitļos, un tas ir nosakāms katrā gadījumā individuāli, ņemot vērā Latvijas tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras un Kriminālprocesa likuma norādes. Līdz ar to visos gadījumos nevar vispārināt un teikt, ka krimināllieta ir izskatāma viena gada vai divu gadu laikā. Konkrētā krimināllieta ir ārkārtīgi īpaša, ņemot vērā cietušo un sabiedrības intereses tajā un tās komplicētību.

Krimināllietas iztiesāšana tiek organizēta tā, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku krimināllietisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas novilvināšanās.

Tas, kas būtu jāatceras, ka tiesas galvenā funkcija ir spriest taisnīgu tiesu un nodrošināt personām tiesības uz taisnīgu tiesu. Tas nozīmē, ka tiesai jāievēro kriminālprocesā noteiktā kārtība, proti, jāizdara visas procesuālās darbības un jāievēro visas personu procesuālās tiesības – jāveic valsts apsūdzības uzturētāju un apsūdzētā vai viņa aizstāvja  iesniegto pierādījumu pārbaudi lietas iztiesāšanas laikā, jānoklausās gan personu, kuras, pēc apsūdzības domām, izsaucamas uz tiesas sēdi, liecības, gan apsūdzētā vai viņa aizstāvja norādīto liecinieku liecības. Tas tiesai vienkārši ir jāizdara, un nav iespējams pateikt, ka konkrētās procesuālās darbības netiks veiktas, jo iespējams kādam gribētos ātrāk. Tiesai ir jādod procesa dalībniekiem iespēja uzklausīt liecinieku liecības, uzdot jautājumus, apskatīt lietiskos pierādījumus, iepazīties ar materiāliem, pieteikt lūgumus, kuri tiesai jāizlemj utt., un tas viss prasa ļoti lielu laika ieguldījumu. Un protams vērā ņemams ir krimināllietas materiālu apjoms – 110 sējumi un  lietiskie pierādījumi un dokumenti – 877 vienības.

Kriminālprocesa kopējais ilgums pašlaik ir apmēram 4 gadi un 7 mēneši. Bet tas, kas būtu jāatceras konkrētajā situācijā, ka ir jānodala tiesvedības ilgums no pirmstiesas kriminālprocesa ilguma. Ja pirmstiesas kriminālprocesa, kurā veikta izmeklēšana un kriminālvajāšana, ilgums ir bijis teju 2 gadi (apmēram, 1 gads un 11 mēneši), tad no otras puses, tiesvedības ilgums pašreiz ir aptuveni 2 gadi un 8 mēneši, jo tiesas izmeklēšana tika uzsākta otrajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2016.gada 1.-3.martā, nevis pirmajā nozīmētajā tiesas sēdē - 2015.gada 8.decembrī, kad tika uzsākta lietas izskatīšana, un kuras laikā tika risināti procesuāli jautājumi.

Attiecībā uz minēto tiesvedības ilgumu, redzams, ka ir notikušas kopā 147 tiesas sēdes, kuru laikā ir nopratinātas 438 personas (254 cietušās personas, 158 liecinieki, 12 eksperti, 9 apsūdzētās personas, 5 juridiskās personas, pret kurām uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu (pārstāvji)). Turklāt, vairākas personas pēc procesa dalībnieku lūguma tiesas sēdē nopratinātas atkārtoti.

Kriminālprocesa virzība nodrošināta, ņemot vērā tiesas sēžu atlikšanas un pārtraukumu pasludināšanas objektīvus apstākļus, t.sk. apsūdzēto, aizstāvju un tienešu darbnespējas dēļ, kā arī procesa dalībnieku pieteikto un apmierināto lūgumu dēļ. Krimināllietas iztiesāšana arī atlikta vairākas reizes nolūkā nodrošināt kriminālprocesā iesaistīto personu piedalīšanos procesuālajās darbībās tiesas sēdē, jo uz tiesas sēdēm neieradās gan cietušie, gan liecinieki. Atliekot iztiesāšanu, tiesa ir lēmusi par neieradušo personu atvešanu uz tiesas sēdi piespiedu kārtā un pieņēmusi 11 lēmumus par 28 personu piespiedu atvešanu (7 cietušos un 21 liecinieku).

Vienlaikus atzīmējams, ka efektīvāku kriminālprocesa virzību nodrošināja arī secīgās tulkošanas nomaiņa uz sinhrono tulkošanu, jo salīdzinājumā ar secīgu tulkošanu, sinhronā tulkošana neaizņem krimināllietas iztiesāšanas laiku un vienlaikus var tulkot vienlaicīgi vairākās valodās, kas konkrētajā kriminālprocesā bija nepieciešams, kā arī citu tiesu tiesnešu sapratne, pacietība un atbalsts, organizējot savā lietvedībā esošo lietu izskatīšanu, ņemot vērā konkrētās krimināllietas iztiesāšanas noteiktos laikus, lai aizstāvji - zvērināti advokāti, kuri realizē aizstāvību, pārstāvību un juridiskās palīdzības sniegšanu citās lietās, varētu piedalīties konkrētās krimināllietas iztiesāšanā un nebūtu jāgroza krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Tikai izvērtējot visus minētos aspektus kopumā, it īpaši veicamo un jau veikto procesuālo darbību daudzumu, var izdarīt secinājumu, vai pašreiz tiesvedības ilgums ir adekvāts vai neadekvāts.

Un vissvarīgākais, kas  būtu jāatceras, ka ir ļoti labi saprotamas cietušo un visas sabiedrības intereses šajā situācijā, bet no otras puses, lietas izskatīšanas ātrums nevar būt pašmērķis, jo efektīvs tiesas darbs ir kvalitatīvs tiesas darbs. 

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 13., 14., un 15.martā

2018.gada 13.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneša E.Ernstsona darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 13., 14. un 15.martā.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 20.martu plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 27., 28.februārī un 1.martā

2018.gada 27.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apsūdzētās darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 27., 28.februārī un 1.martā.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 6.martā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 20., 21., un 22.februārī

2018.gada 20.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses A.Freimanes darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 20., 21. un 22.februārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 27.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2018.gada 14. un 15.februārī

2018.gada 14.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz minēto tiesas sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ neieradās apsūdzētās aizstāve, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdi, kas bija nozīmēta 2018.gada 15.februārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 20.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2018.gada 30.janvāra tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2018.gada 6.februāri plkst.10.00

2018.gada 30.janvārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apsūdzētā aizstāvja darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2018.gada 6.februāri plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 30., 31.janvārī un 1.februārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 6.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2018.gada 24.janvāra tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2018.gada 30.janvāri plkst.10.00

2018.gada 24.janvārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā apsūdzētās darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2018.gada 30.janvāri plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2018.gada 24. un 25.janvārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2018.gada 30.janvārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2017.gada 29.augusta tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2017.gada 17.oktobri plkst.10.00

2017.gada 29.augustā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Dz.Zemitānes darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2017.gada 17.oktobri plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2017.gada 29., 30. un 31.augustā, 2017.gada 5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27. un 28.septembrī, 2017.gada 3., 4., 5., 10., 11. un 12.oktobrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 17.oktobrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par krimināllietas iztiesāšanas laiku

2017.gada 21.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz minēto tiesas sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ neieradās apsūdzētais, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 29.augustā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Saskaņotais tiesas sēžu grafiks 2018.gadam

2017. gada 6. jūnija sēdē saskaņotais krimināllietas iztiesāšanas laiks 2018. gadam (krimināllietā Nr.11511002713)

Informācija par krimināllietas iztiesāšanas laiku

Informējam, ka  2017.gada 31.maija tiesas sēdē objektīvu apstākļu dēļ tika grozīts iepriekš nozīmētais krimināllietas iztiesāšanas laiks, proti, no tiesas sēžu grafika izslēgtas 2017.gada 8. un 15.jūnija, 2017.gada 19.oktobra un 2017.gada 9.novembra tiesas sēdes. Savukārt 2017.gada 7.jūnijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz minēto tiesas sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ neieradās apsūdzētā, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2017.gada 8. un 15.jūnijā, 2017.gada 19.oktobrī un 2017.gada 9.novembrī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 13.jūnijā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Vienlaikus darām zināmu, ka 2017.gada 6.jūnija sēdē tika saskaņots krimināllietas iztiesāšanas laiks 2018.gadam.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687. 

Informācija par tiesas sēdēm Zolitūdes traģēdijas krimināllietā

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2017.gada 9.maija tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2017.gada 24.maiju plkst.10.00

2017.gada 9.maijā plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneses Anitas Grāvītes darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2017.gada 24.maiju plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzu lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2017.gada 9.maijā, 2017.gada 10.maijā, 2017.gada 11.maijā, 2017.gada 16.maijā, 2017.gada 17.maijā, 2017.gada  18.maijā un 2017.gada 23.maijā.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 2017.gada 24.maijā plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Informācija par  Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2017.gada 22. un 23.februārī

2017.gada 22. un 23.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz 2017.gada 21.februāra tiesas sēdi neieradās apsūdzētā sakarā ar darbnespēju, tiesas sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2017.gada 22. un 23.februārī.

Nākamā tiesas sēde, ievērojot iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku, nozīmēta 2017.gada 28.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr. 67611687 vai e-pastu: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Informācija par krimināllietas iztiesāšanu 2017.gada 8. un 9.februārī

2017.gada 8. un 9.februārī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka uz 2017.gada 7.februāra tiesas sēdi neieradaās apsūdzētais un viņa aizstāvis sakarā ar darbnespēju, tiesa sēdē tika nolemts krimināllietas iztiesāšanu  atlikt.

Ievērojot minēto, lūdzu lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2017.gada 8. un 9.februārī.

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2017.gada 14.februārī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneša E.Ernstsona palīdzi M.Gultnieci pa tālr.67610130 vai e-pastu maija.gultniece@tiesas.lv

Saskaņotais tiesas sēžu grafiks 2017.gadam

2016.gada 1.jūnija tiesas sēdē saskaņotais tiesas sēžu grafiks 

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2016.gada 13.aprīlī

Informējam, ka tiesas sēdē tika turpināta tiesas izmeklēšana, kuras laikā prokurori īsi izklāstīja 9 (deviņu) apsūdzību būtību, un tiesa uzsāka pierādījumu pārbaudi, noklausoties 2 (divu) cietušo personu liecības. Tiesa pasludināja pārtraukumu līdz 2016.gada 19.aprīlim, plkst.10.00.

Ņemot vērā to, ka tiesas sēdes laikā un pēc tiesas sēdes radās pārpratumi par kārtību tiesas sēdē un citu personu tiesībām, kuras nav tiesas darbinieki, fiksēt tiesas gaitu, atgādinām par Kriminālprocesa likuma 471.pantā noteikto kārtību tiesas sēdē, proti, tiesai ienākot tiesas sēžu zālē un aizejot no tās, tiesas sēžu zālē klātesošās personas pieceļas, tiesas sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu tiesas sēžu zālē klātesošās personas noklausās, stāvot kājās, tiesas sēdē klātesošās personas uzvedas tā, lai netraucētu tiesas sēdes gaitu, tiesas sēdē klātesošās personas bez ierunām pakļaujas tiesas sēdes priekšsēdētāja norādījumiem, tiesas lēmumiem un tiesas kārtībnieka prasībām, personai, kura traucē kārtību tiesas sēžu zālē, var piemērot procesuālās sankcijas, vai to var saukt pie likumā noteiktās atbildības par necieņu pret tiesu, kārtību tiesas sēžu zālē nodrošina tiesas kārtībnieks, kuram tiesas sēdēs priekšsēdētāja rīkojumi ir obligāti, kā arī par iepriekš tiesas pieņemto lēmumu – aizliegt turpmāk fiksēt tiesas gaitu ar tehniskajiem līdzekļiem (t.sk. translēt tiesas gaitu internetvietnēs onlainā (tiešraidē), tiesas gaitu fiksēt  internetvietnē  teksta tiešraidē).

Vēršam uzmanību, ka klātesošo personu pārvietošanās (t.sk. ienākšana un/vai iziešana no tiesas sēdes zāles) tiesas sēdes laikā nav pieļaujama, iekams tiesa nav pasludinājusi pārtraukumu (īpašos gadījumos pēc lietas dalībnieka lūguma), jo tas traucē tiesas un lietas dalībnieku darbu, piedaloties krimināllietas iztiesāšanā. Citas personas, kuras nav tiesas darbinieki, var fiksēt tiesas gaitu, neizmantojot tehniskos līdzekļus.

Informācija par krimināllietā nozīmētajām tiesas sēdēm

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas 2016.gada 5.aprīļa tiesas sēdes laiks tiek grozīts uz 2016.gada 13.aprīli plkst.10.00

2016.gada 5.aprīlī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā tiesneša Erlena Ernstsona darbnespēju, lietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts uz 2016.gada 13.aprīli plkst.10.00.

Ievērojot minēto, lūdzu lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas nozīmētas 2016.gada 5.aprīlī un 2016.gada 7.aprīlī.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 2016.gada 13.aprīlī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē. Lietas dalībniekiem par tiesas sēdi tiks paziņots Kriminālprocesa likuma 22.nodaļas kārtībā - ar tiesas pavēsti.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.

Papildus informācijai:

Anete Miķelsone

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāre

E-pasts: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Tālr.: 67611687.

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2016.gada 5.aprīlī plkst.10.00

2016.gada 5.aprīlī plkst.10.00 nozīmēta Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, kura noritēs Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa),  Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, konferenču zālē.

Ievērojot to, ka krimināllietā ir liels dalībnieku skaits, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi.

Kārtību un drošību nodrošinās Valsts policija. Pirms tiesas sēdes tiks veiktas drošības pārbaudes.

Masu mediji, kas vēlēsies piedalīties krimināllietas iztiesāšanā, lūdzam līdz 2016.gada 4.aprīlim plkst.16.00 pieteikties pie Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesas sēžu sekretāres Anetes Miķelsones, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: Anete.Mikelsone@tiesas.lv, vai piesakoties pa tālr.67611687. Pieteikumā lūdzam norādīt šādu informāciju: vārds, uzvārds un pārstāvētais medijs.

Atgādinām, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 485.pantu tiesas sēdes turpmāk aizliegts fiksēt ar skaņu un attēlu ierakstiem, jo 2016.gada 3.marta tiesas sēdē tiesa pieņēma lēmumu aizliegt fiksēt tiesas sēdes gaitu ar tehniskajiem līdzekļiem, tādējādi apmierinot valsts apsūdzības uzturētāja lūgumu

 

Papildus informācijai:

Anete Miķelsone

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas

Tiesas sēžu sekretāre

E-pasts: Anete.Mikelsone@tiesas.lv

Tālr.: 67611687.

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2016.gada 1.martā plkst.10.00

2016.gada 1.martā plkst.10.00 iztiesāšanai nozīmēta Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, kura noritēs Starptautiskā izstāžu centrā “Ķīpsala”.

Ievērojot to, ka krimināllietā ir liels dalībnieku skaits, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi, līdzi paņemot personu apliecinošu dokumentu.

Pie izstāžu halles būs iespēja novietot automašīnu bezmaksas autostāvvietā.

Kārtību un drošību nodrošinās Valsts policija. Pirms tiesas sēdes tiks veiktas drošības pārbaudes.

Masu medijiem, kuri vēlēsies piedalīties lietas iztiesāšanā, savlaicīgi pieteikties pie Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesas sēžu sekretāres Lanas Ivulānes, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: Lana.Ivulane@tiesas.lv vai zvanot pa tālr.67610815.

Latvijas tiesnešu biedrības paziņojums par “Zolitūdes krimināllietas” procesu

Ņemot vērā sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu un augstu valsts amatpersonu pastiprināto uzmanību, kas pievērsta “Zolitūdes krimināllietas” procesam, Latvijas tiesnešu biedrība sniedz sekojošu paziņojumu:

“Latvijas tiesnešu biedrībai nav ne mazāko šaubu, ka “Zolitūdes krimināllieta” tiks iztiesāta rūpīgi, nonākot pie taisnīga krimināltiesisko attiecību noregulējuma. Jāsaprot, ka lietas iztiesāšana būs laikietilpīga, ņemot vērā tās sarežģītību, apjomu, lielo iesaistīto personu daudzumu un to, ka ikviena lieta prasa taisnīgu un rūpīgu tiesas procesu, kurā tiek izvērtēti visi apstākļi un argumenti, lai nonāktu pie taisnīgiem un pamatotiem secinājumiem.

Neatkarīgas, neietekmējamas tiesas darbs ir visas sabiedrības interesēs un prasa sabiedrības respektu, bet neietekmē katra sabiedrības locekļa tiesības uz viedokli un tā brīvu paušanu. Tomēr neviens nav tiesīgs tieši vai netieši ietekmēt tiesnešu darbu, tiesneši ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam.

Latvijas tiesnešu biedrība norāda, ka augstu valsts amatpersonu publiski paziņojumi par vainīgumu, nesagaidot tiesas spriedumu demokrātiskā un tiesiskā valstī nav pieļaujami, jo var tikt uztverti kā centieni ietekmēt tiesu."

 Juris Siliņš

Latvijas tiesnešu biedrības prezidents

Informācija par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu 2015.gada 8. - 10.decembrī plkst.10.00

Informējam, ka Zolitūdes traģēdijas krimināllieta Ivara Sergeta, Andra Gulbja, Andra Kalinkas, Staņislava Kumpiņa un Mārtiņa Draudiņa apsūdzībā pēc Krimināllikuma 239.panta otrās daļas, 123.panta otrās daļas, Marikas Treijas, Aijas Meļņikovas un Jāņa Baloža apsūdzībā pēc Krimināllikuma 319.panta trešās daļas, Innas Šuvajevas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 146.panta otrās daļas, kā arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai SIA “HND Grupa”, SIA “KUBS”, SIA “RE&RE”, SIA “CMConsulting” un SIA “MAXIMA Latvija” nolikta izskatīšanai 2015.gada 8.-10.decembrī plkst.10.00 Ķīpsalas izstāžu halles telpās, Ķīpsalas ielā 8, Rīga, LV-1048.

Ņemot vērā to, ka krimināllietā ir vairāki simti lietas dalībnieki un to, ka ir ļoti liels lietisko pierādījumu skaits, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 447.panta trešo daļu ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas D.Treijas rīkojumu noteikta krimināllietas koleģiāla iztiesāšana šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs E.Ernstsons, tiesnese Dz.Zemitāne, tiesnese A.Freimane, kā arī saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 453.panta pirmo daļu noteikta rezerves tiesnese E.Leitāne.

Ievērojot to, ka krimināllietā ir liels dalībnieku skaits, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi, līdzi paņemot personu apliecinošu dokumentu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 472.panta pirmo daļu, tiesas sēžu zālē klātesošo personu skaitu nosaka tiesa atbilstoši tiesas sēžu zālē esošo vietu skaitam.

Saskaņā ar šī panta otro daļu, apsūdzētā un cietušā tuviniekiem vai citām viņa uzaicinātām personām ir priekšrocības tiesības būt klāt krimināllietas iztiesāšanā.

Saskaņā ar šī panta trešo daļu tiesas sēžu zālē neielaiž personu, kura ir jaunāka par 14 gadiem, ja vien tā nav kriminālprocesā iesaistītā persona

Kārtību un drošību nodrošīnas Valsts policija. Pirms tiesas sēdes Valsts policija veiks drošības pārbaudes.

Jautājums par mediju piedalīšanos tiesas sēdē tiks izlemts pirmajā tiesas sēdē.

Pie izstāžu halles būs iespēja novietot automašīnu bezmaksas autostāvietā. Informācija par nokļūšanu uz Ķīpsalas izstāžu halli pieejama: 

http://www.rigaexpo.lv/re15/index.php/noderigi/kontakti.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam zvanīt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša E.Ernstona palīdzei M.Gultniecei T:67610130 vai rakstīt uz e-pastu maija.gultniece@tiesas.lv vai rigas.zemgale@tiesas.lv.

Saziņai ar tiesu, korespondences adrese: Baložu iela 14, Rīga, LV-1048 

 

2015.gada 8.decembrī tiesa uzsāka iztiesāt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu

2015.gada 8.decembrī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa Starptautiskā izstāžu centrā “Ķīpsala” uzsāka iztiesāt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu.

Krimināllieta tika skatīta atklātā tiesas sēdē trīs tiesnešu sastāvā – tiesas sēdes priekšsēdētājs Erlens Ernstsons, tiesnese Dzintra Zemitāne un tiesnese Aiga Freimane. Krimināllietas iztiesāšanā piedalījās arī rezerves tiesnese Elīna Leitāne. Noraidījums minētajam tiesas sastāvam netika pieteikts.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 485.pantu tiesas sēdē tika atļauts veikt skaņu un attēla ierakstu.

Tiesas sēdes gaitā tika lemts jautājums par krimināllietas sadalīšanu, jo vienas krimināllietas ietvaros SIA “Maxima Latvija” pastāv divi savstarpēji atšķirīgi procesuālie statusi. Tiesa, uzklausot procesā iesaistīto personu viedokli, nolēma krimināllietu nesadalīt, jo, izskatot minēto krimināllietu vienā kriminālprocesā, netiek pārkāptas procesā iesaistīto personu tiesības un tiks panākta krimināllietas iztiesāšana saprātīgā termiņā.

Lietas iztiesāšanas laikā tika konstatēts, ka SIA “Maxima Latvija” nonāk konfliktējošā situācijā un, lai izslēgtu šādas situācijas iespējamību, tiesa nolēma atlikt tiesas sēdi līdz 2016.gada 1.marta plkst.10.00, lai SIA “Maxima Latvija” varētu nodrošināt jaunu pārstāvniecību un iepazīties ar apjomīgiem lietas materiāliem, vienlaikus saskaņojot tiesas sēžu grafiku 2016.gadam.

Informācija par krimināllietā nozīmētajām tiesas sēdēm