1. jūlijā darbu sāks Latgales rajona tiesa

2023. gada 1. jūlijā Rēzeknes tiesai tiks pievienota Daugavpils tiesa, vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz Latgales rajona tiesa.

Minētās izmaiņas ir tiesu teritoriālās reformas turpinājums, kuras mērķis ir efektivizēt tiesu darbu un samazināt tiesvedības termiņus. Tiesu teritoriālā reforma paredz, ka viena tiesu apgabala ietvaros tiek apvienotas vairāku tiesu darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku pirmās instances tiesu.

Pēc reformas Latgales rajona tiesas pieejamība tiks nodrošināta visās līdzšinējo tiesu atrašanās vietās: Daugavpilī - 18.novembra ielā 37 un Ģimnāzijas ielā 11; Krāslavā – Lāčplēša ielā 19; Preiļos – Talsu ielā 2; Balvos – Bērzpils ielā 7a; Ludzā – Stacijas ielā 44; Rēzeknē – Dārzu ielā 24, tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus tiesai jebkurā no minētajām Latgales rajona tiesas atrašanās vietām.

Latgales rajona tiesu vadīs viens tiesas priekšsēdētājs, tajā būs vienota lietu sadales sistēma un tiesnešu slodžu izlīdzināšana notiks pēc vienota principa.

Būtiskākie ieguvumi no Latgales rajona tiesas izveidošanas ir: vienmērīgāka tiesu noslodze un lietu izskatīšanas termiņi, plašākas iespējas veidot tiesnešu specializāciju, racionāla tiesnešu kapacitātes un citu tiesas resursu izmantošana, kā arī sekmēta tiesas pieejamība.

Lietu sadales kārtību un citus darba organizācijas jautājumus tiesā nosaka tiesas priekšsēdētājs. Līdz ar to aicinām Latvijas tiesu portālā www.tiesas.lv sekot līdzi aktuālajai informācijai par tiesā noteikto lietu sadales kārtību un tiesas darbu pēc reorganizācijas. Tāpat vēršam uzmanību, ka pēc reorganizācijas mainīsies Rēzeknes un Daugavpils tiesu izmantotās e-pasta adreses.

Tiesā ir nozīmētas kontaktpersonas – tiesu darbinieki, kuri atbildēs uz jautājumiem neskaidrību gadījumā. Kontaktinformācija: Aiga Trokša – Traško, Aiga.Troksa-Trasko@tiesas.lv, tālr. 65407767, mob.26103031 vai Vera Brituškina, Vera.Brituskina@tiesas.lv; tālr.: 64621395.

Plašāka informācija par tiesu reorganizāciju pieejama šeit

Papildu informācija:

Reorganizācijas plāns tika izstrādāts Tieslietu ministrijai sadarbojoties ar Tieslietu padomes darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai un tas ir 2016. gada 1. februārī īstenotās tiesu teritoriālās reformas Latgales tiesu apgabalā, kad tika izveidotas divas tiesas – Daugavpils tiesa un Rēzeknes tiesa, turpinājums.