Darbam Ekonomisko lietu tiesā pieteikušies 183 pretendenti

Šā gada 30.oktobrī noslēdzās konkurss uz 21 amata vietu darbam Ekonomisko lietu tiesā. 

Vislielākā interese ir par tiesneša palīga un tiesas sēžu sekretāra amata vietām. Uz tiesneša palīga amata vietu pieteikušies 53 pretendenti, uz tiesas sēžu sekretāra amata vietu – 52 pretendenti. Jaunizveidotajā tiesā būs nepieciešami 9 tiesneša palīgi un 7 tiesas sēžu sekretāri. 

Uz vienu priekšsēdētāja palīga amata vietu pieteikušies 16 pretendenti, vienu kancelejas vadītāja vietu 24 pretendenti. 

Liela interese ir par tiesas sekretāra amatu. Uz vienu vietu pieteicies 31 pretendents, bet uz divām amata vietām priekšsēdētāja palīgam pētnieciski analītiskajos jautājumos pieteikušies 7 pretendenti.

Nākamajiem Ekonomisko lietu tiesas darbiniekiem tiks piedāvāts interesants un atbildīgs darbs profesionālā kolektīvā, kā arī mācības kvalifikācijas un profesionālo prasmju pilnveidei.