Ekonomisko lietu tiesas delegācija iepazīstas ar Zviedrijas specializēto tiesu darbu

Š.g. 6. un 7.aprīlī Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Specializēto tiesu izveide” ietvaros Ekonomisko lietu tiesas delegācija viesojās vairākās specializētajās tiesās Stokholmā, kā arī apmeklēja Zviedrijas Tiesu administrācijas Stokholmas ofisu.

Divu dienu vizītē tika apmeklēta Migrācijas tiesa, Zemes un vides tiesa, Patentu un tirgus tiesa, kā arī Zviedrijas Tiesu administrācijas Stokholmas filiāle. Pieredzes apmaiņas vizītē Latvijas delegācija iepazinās ar Zviedrijas tiesu sistēmu un tās struktūru, īpašu ievērību pievēršot specializēto tiesu kompetencei. 

Vizīšu laikā Latvijas delegācija guva praktisku ieskatu tiesu darba organizēšanā, tostarp pārliecinājās par tiesnešu palīgu u.c. tiesnešu atbalsta personāla lomu un to nozīmīgumu tiesvedības procesa efektīvai optimizācijai. 

Vizītes ietvaros aizgūtās zināšanas un pieredze ir noderīga ne tikai Ekonomisko lietu tiesai, bet arī visai Latvijas tiesu sistēmai kopumā. Ieviešot noteiktus aspektus Latvijas tiesu sistēmā, būtu iespējams samazināt pašreizējo tiesnešu noslodzi.

Delegācijas sastāvs: Ekonomisko lietu tiesas tiesnese Ieva Jankovska, Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja palīdze Indra Pumpure un Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja palīdze pētnieciski analītiskajos jautājumos Egita Stāmure.

Aprīļa beigās šī projekta ietvaros plānota pieredzes apmaiņas vizīte uz Dānijas specializētajām tiesām. 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.