Pieteikšanās darbam Ekonomisko lietu tiesā līdz 30.oktobrim

Turpinās 21 amata vietas konkurss darbam Ekonomisko lietu tiesā. Strādāt jaunizveidotā tiesā aicinām tiesneša palīgus, tiesas sēžu sekretārus, tiesas sekretāru, priekšsēdētāja palīgus pētnieciski analītiskajos jautājumos, priekšsēdētāja palīgu un kancelejas vadītāju.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Specializētās Ekonomisko lietu tiesas darbam būs izšķiroša ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju labklājību. Aicinu esošos un topošos juristus ar tiesu darbam atbilstošām kompetencēm pieteikties uz darbinieku amatiem Ekonomisko lietu tiesā, lai dotu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un stiprinātu sabiedrības uzticēšanos tiesu varai.

Jaunās specializētās tiesas tiesnešiem un tās darbiniekiem būs iespēja veidot tiesas praksi, tiesas autoritāti un karjeras izaugsmes iespējas potenciālajiem tiesas darbiniekiem.

Visas Ekonomisko lietu tiesas vakances apskatāmas Darba piedāvājumu sadaļā.