Tiesneši un tiesu darbinieki dalās pieredzē

Jau piecus gadus Kurzemes apgabaltiesas kolektīvam ir draudzīgas sadarbības attiecības ar Šauļu apgabaltiesu Lietuvā. Reizi gadā notiek tikšanās Liepājā vai Šauļos kopīgā konferencē, kurā diskutē par tiesām aktuāliem jautājumiem. 

Šogad konference notika Kurzemes apgabaltiesā, un tās pirmajā daļā abu tiesu tiesneši un darbinieki apsprieda jautājumu par tiesas komunikāciju ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem.

Kurzemes apgabaltiesas pārstāvji iepazīstināja ar tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijām un stratēģiju, uzsverot tiesu darba atklātuma nozīmi sabiedrības uzticamības stiprināšanā. Tika apspriests arī viens no sarežģītākajiem komunikācijas veidiem – krīzes komunikācija, analizējot un diskutējot par konkrētām situācijām.

Šauļu apgabaltiesas pārstāvji uzsvēra, ka Lietuvā plašsaziņas līdzekļiem ir pieejama plašāka informācija par tiesā izskatāmajām lietām un sadarbība ar tiem notiek brīvāk. Vienlaicīgi atzina abu valstu kopīgu iezīmi – sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu vēlmi, lai tiesneši vairāk iesaistītos komunikācijā, skaidrojot jautājumus, kas skar tiesā izskatāmās lietas.

Konferences otrajā daļā dalībnieki prezentēja katras valsts klientu apkalpošanas standartu un apsprieda tā uzlabošanas iespējas.

Iepretim Latvijā 2008.gadā pieņemtajam īsajam un koncentrētajam dokumentam, Lietuvā 2015.gadā ir izstrādāta jauna un visaptveroša rokasgrāmata, kurā ietvertas norādes, sākot ar to, kā sagaidīt un sarunāties ar klientu, līdz pat tādām niansēm kā tiesu darbinieka apģērba prasības.

Noslēgumā Lietuvas kolēģi bija sagatavojuši prezentāciju, kurā iepazīstināja ar atjaunotajām tiesas telpām un uzsvēra, ka tās atbilst augstākajiem Eiropas Savienības tiesiskuma standartiem klientu apkalpošanas jomā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes apgabaltiesas tiesneša palīdze

Baiba Andersone

Tel.63480189

e-pasts: baiba.andersone@tiesas.lv