Tiesu administrācijas eksperti iepazīstas ar Itālijas pieredzi Eiropas judikatūras identifikatora ieviešanā

2016.gada septembrī Tiesu administrācijas eksperti viesojās Itālijas Tieslietu ministrijā un Augstākajā tiesā, lai iepazītos ar šīs valsts pieredzi Eiropas judikatūras identifikatora jeb ECLI (European Case Law Identifier) ieviešanā. 

Latvijas delegācija ar Itālijas Tieslietu ministrijas pārstāvjiem apsprieda ECLI ieviešanas pieredzi, īpašu uzmanību pievēršot IT risinājumiem, kas nodrošina nolēmumu pieejamību tiesu sistēmā strādājošajiem un atsevišķos gadījumos arī publiski pieejamo informāciju. Itālijas kolēģi Latvijas delegāciju iepazīstināja arī ar tiesu nolēmumu elektronizēšanas un uzglabāšanas procesu. Vizītes laikā Latvijas puse no Itālijas pārstāvjiem guva apstiprinājumu, ka papildu ieguvumi no ECLI ieviešanas ir nolēmumu daudz vieglāka identificēšana, kas savukārt atvieglo attiecīgās judikatūras piemērošanu. ECLI koda piemērošana nolēmumiem palīdz arī statistikas vajadzībām – ne tikai attiecībā uz visiem nolēmumiem kopā, bet arī statistikai, kas attiecas uz visvairāk norādītajām atsaucēm uz konkrētiem nolēmumiem. Tādā veidā ir redzams, uz kuriem nolēmumiem visvairāk atsaucas, un kuri ir autoritatīvākie tiesneši.

 

Latvijas delegācija savukārt Itālijas kolēģus iepazīstināja ar Latvijas tiesu sistēmu un Tiesu administrācijas pamatfunkcijām, kā arī jaunajām tehnoloģijām, kas tiesu darbu padara efektīvāku.

 

Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana Latvijā tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.

 

Projekts ir uzsākts šogad martā un to ir plānots noslēgt 2017.gada septembrī. Tiesu administrācijas partneri šī projekta ietvaros ir Itālijas Tieslietu ministrija, Lietuvas Tiesu administrācija un Spānijas Tiesu varas dokumentācijas centrs.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

Papildu informācija:

Tiesu administrācija

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas

projekta vadītāja

Dace Ezeriete

Dace.Ezeriete@ta.gov.lv

Tālr. 67063808