Tiesu administrācijas pārstāvji apgūst pieredzi tiesu digitalizācijas jautājumos

No š.g. 5-6. decembrim, Austrijā (Vīnē) norisinās konference par informācijas tehnoloģijas risinājumiem Eiropas Savienībā (turpmāk ES), kurā piedalās arī pārstāvji no Tiesu administrācijas.

Konference tiek organizēta ar mērķi iepazīstināt ar pašreizējiem un plānotajiem IT risinājumiem elektronisko dokumentu aprites jomā, e-lietu sistēmām, mākslīgo intelektu, digitālo ekspertīžu veikšanu, e-Codex un e-pierādījumu sistēmu ieviešanu ES.

Konferences laikā dalībvalstu eksperti diskutēja par Eiropas tiesas ēku digitalizāciju,  e-pierādījumu digitālās apmaiņas sistēmas ieviešanas nepieciešamību, kā arī par mākslīgā intelekta un juridiskās tehnikas pielietošanu.

Šīs tēmas ir būtiskas un pašreiz ļoti aktuālas Latvijas Tiesu administrācijai, jo jau pašlaik ir uzsākti projekti, kuru mērķis ir ieviest tiesās digitalizācijas procesus, tai skaitā e-lietas un e-pierādījumus.

E-tiesiskuma konference norisinās Austrijas prezidentūras ES ietvaros un tajā piedalās apmēram 200 pārstāvju no ES iestāžu un Austrumu partnerības valstīm.